Himitsu no Akko-chan episode list

Episodes

ep. #1 (unknown)

06/01/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Hiroshi Ikeda, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #2 (unknown)

13/01/1969
Scenario: Shima Namie, Technical director: Tokushige Shirane, Animation director: Masatake Kida, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #3 (unknown)

20/01/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Saburô Yokoi

ep. #4 (unknown)

27/01/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Saburô Yokoi

ep. #5 (unknown)

03/02/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Saburô Yokoi

ep. #6 (unknown)

10/02/1969
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Yoshikata Nitta, Animation director: Hideo Furusawa, Art director: Saburô Yokoi

ep. #7 (unknown)

17/02/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #8 (unknown)

24/02/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Tsuguyuki Kubo, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #9 (unknown)

03/03/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #10 (unknown)

10/03/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #11 (unknown)

17/03/1969
Scenario: Takashi Mikise, Technical director: Hiroshi Ikeda, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #12 (unknown)

24/03/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Takeshi Tamiya, Animation director: Tsuguyuki Kubo, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #13 (unknown)

31/03/1969
Scenario: Shima Namie, Technical director: Shizuo Murayama, Animation director: Katsuya Oda, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #14 (unknown)

07/04/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Makoto Kokubo, Art director: Saburô Yokoi

ep. #15 (unknown)

14/04/1969
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Bondo Eiju, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Saburô Yokoi

ep. #16 (unknown)

21/04/1969
Scenario: Hiroshi Ozawa, Technical director: Minoru Okazaki, Animation director: Kenzô Koizumi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #17 (unknown)

28/04/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #18 (unknown)

05/05/1969
Scenario: Tadaaki Yamazaki, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Masatake Kida, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #19 (unknown)

12/05/1969
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Tokushige Shirane, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #20 (unknown)

19/05/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Takeshi Tamiya, Animation director: Tsuguyuki Kubo, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #21 (unknown)

26/05/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Minoru Okazaki, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #22 (unknown)

02/06/1969
Scenario: Shima Namie, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Keiichirô Kimura, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #23 (unknown)

09/06/1969
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Katsuya Oda, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #24 (unknown)

16/06/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #25 (unknown)

23/06/1969
Scenario: Tadaaki Yamazaki, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #26 (unknown)

30/06/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Tomoharu Katsumata, Animation director: Teruo Hosoda, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #27 (unknown)

07/07/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #28 (unknown)

14/07/1969
Scenario: Hiroshi Ozawa, Technical director: Tokushige Shirane, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #29 (unknown)

28/07/1969
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Teruo Hosoda, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #30 (unknown)

04/08/1969
Scenario: Shima Namie, Technical director: Tokushige Shirane, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #31 (unknown)

11/08/1969
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Mataharu Urata

ep. #32 (unknown)

18/08/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Minoru Okazaki, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #33 (unknown)

25/08/1969
Scenario: Hiroshi Ozawa, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #34 (unknown)

01/09/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Fumio Etô, Art director: Mataharu Urata

ep. #35 (unknown)

08/09/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #36 (unknown)

15/09/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Tomoharu Katsumata, Animation director: Toshio Mori, Art director: Saburô Yokoi

ep. #37 (unknown)

22/09/1969
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Minoru Okazaki, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #38 (unknown)

29/09/1969
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Toshio Mori, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #39 (unknown)

06/10/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #40 (unknown)

13/10/1969
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Mataharu Urata

ep. #41 (unknown)

20/10/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Toshio Mori, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #42 (unknown)

27/10/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Toshio Mori, Art director: Mataharu Urata

ep. #43 (unknown)

03/11/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Kimio Yabuki, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #44 (unknown)

10/11/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #45 (unknown)

17/11/1969
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Ryôzô Tanaka, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #46 (unknown)

24/11/1969
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Reiko Okuyama, Art director: Katsuyoshi Hozumi

ep. #47 (unknown)

01/12/1969
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Sadao Kikuchi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #48 (unknown)

08/12/1969
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Minoru Okazaki, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Katsuyoshi Hozumi

ep. #49 (unknown)

15/12/1969
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Hiroshi Ikeda, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #50 (unknown)

22/12/1969
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Minoru Okazaki, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #51 (unknown)

29/12/1969
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Hiroshi Ikeda, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #52 (unknown)

05/01/1970
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #53 (unknown)

12/01/1970
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #54 (unknown)

19/01/1970
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Katsuyoshi Hozumi

ep. #55 (unknown)

26/01/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #56 (unknown)

02/02/1970
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #57 (unknown)

09/02/1970
Scenario: Shima Namie, Technical director: Shizuo Murayama, Animation director: Teruo Hosoda, Art director: Katsuyoshi Hozumi

ep. #58 (unknown)

16/02/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #59 (unknown)

23/02/1970
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Sadao Kikuchi, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #60 (unknown)

02/03/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Katsuyoshi Hozumi

ep. #61 (unknown)

09/03/1970
Scenario: Shima Namie, Technical director: Hiroshi Ikeda, Animation director: Teruo Hosoda, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #62 (unknown)

16/03/1970
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Shizuo Murayama, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Saburô Yokoi

ep. #63 (unknown)

23/03/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Shizuo Murayama, Animation director: Reiko Okuyama, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #64 (unknown)

30/03/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Makoto Yamazaki

ep. #65 (unknown)

06/04/1970
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #66 (unknown)

13/04/1970
Scenario: Fumiharu Katô, Technical director: Hiroshi Ikeda, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Saburô Yokoi

ep. #67 (unknown)

20/04/1970
Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Kazu Numai

ep. #68 (unknown)

27/04/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Kazu Numai

ep. #69 (unknown)

04/05/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Saburô Yokoi

ep. #70 (unknown)

11/05/1970
Scenario: Masaki Tsuji, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Teruo Hosoda, Art director: Saburô Yokoi

ep. #71 (unknown)

18/05/1970
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Fumio Etô, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #72 (unknown)

25/05/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Fumio Etô, Art director: Kazu Numai

ep. #73 (unknown)

01/06/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Saburô Yokoi

ep. #74 (unknown)

08/06/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Saburô Yokoi

ep. #75 (unknown)

15/06/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #76 (unknown)

22/06/1970
Scenario: Kazuko Yamamoto, Technical director: Shizuo Murayama, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #77 (unknown)

29/06/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Shizuo Murayama, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #78 (unknown)

06/07/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Osamu Kasai, Animation director: Fumio Etô, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #79 (unknown)

13/07/1970
Scenario: Shima Namie, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Fumio Etô, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #80 (unknown)

20/07/1970
Scenario: Fumiharu Katô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #81 (unknown)

27/07/1970
Scenario: Fumiharu Katô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #82 (unknown)

03/08/1970
Scenario: Kazuko Yamamoto, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Kazu Numai

ep. #83 (unknown)

10/08/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Hideo Furusawa, Animation director: Fumio Etô, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #84 (unknown)

17/08/1970
Scenario: Shima Namie, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Hiroshi Azuma, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #85 (unknown)

24/08/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Osamu Kasai, Animation director: Yoshiyuki Hane, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #86 (unknown)

31/08/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Fumio Etô, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #87 (unknown)

07/09/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Yoshio Takami, Animation director: Toshiyasu Okada, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #88 (unknown)

14/09/1970
Scenario: Toyohiro Andô, Technical director: Masayuki Akihi, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #89 (unknown)

21/09/1970
Scenario: Fumiharu Katô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Fumio Etô, Art director: Tadanao Tsuji

ep. #90 (unknown)

28/09/1970
Scenario: Tadashi Kondô, Technical director: Takashi Hisaoka, Animation director: Jôji Kikuchi, Art director: Kazu Numai

ep. #91 (unknown)

05/10/1970
Scenario: Shima Namie, Technical director: Osamu Kasai, Animation director: Masamune Ochiai, Art director: Kazu Numai

ep. #92 (unknown)

12/10/1970
Scenario: Michio Suzuki, Technical director: Hiromi Yamamoto, Animation director: Masamune Ochiai, Art director: Kazu Numai

ep. #93 (unknown)

19/10/1970
Scenario: Yoshihisa Araki, Technical director: Bondo Eiju, Animation director: Bondo Eiju, Art director: Kazu Numai

ep. #94 (unknown)

26/10/1970
Scenario: Fumiharu Katô, Technical director: Osamu Kasai, Animation director: Jôji Kikuchi, Art director: Kazu Numai

Top page
© 2023 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.