Majokko Meg-chan episode list

Episodes

ep. #1 (unknown)

01/04/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #2 (unknown)

08/04/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Eiji Itô

ep. #3 (unknown)

15/04/1974
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #4 (unknown)

22/04/1974
Technical director: Satoshi Dezaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #5 (unknown)

29/04/1974
Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Bondo Eiju, Art director: Hideo Chiba

ep. #6 (unknown)

06/05/1974
Technical director: Kazukiyo Shigeno, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Eiji Itô

ep. #7 (unknown)

13/05/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #8 (unknown)

20/05/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Takao Hanata, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #9 (unknown)

27/05/1974
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Toyohiro Andô, Animation director: Bondo Eiju, Art director: Hideo Chiba

ep. #10 (unknown)

03/06/1974
Technical director: Kazuya Miyazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Satoshi Jingû, Art director: Eiji Itô

ep. #11 (unknown)

10/06/1974
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #12 (unknown)

17/06/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Shingo Araki, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #13 (unknown)

24/06/1974
Technical director: Kazukiyo Shigeno, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Jôji Kikuchi, Art director: Eiji Itô

ep. #14 (unknown)

01/07/1974
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Hideo Chiba

ep. #15 (unknown)

08/07/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #16 (unknown)

15/07/1974
Technical director: Kazuya Miyazaki, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Satoshi Jingû, Art director: Eiji Itô

ep. #17 (unknown)

22/07/1974
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Hideo Chiba

ep. #18 (unknown)

29/07/1974
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Toyohiro Andô, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #19 (unknown)

05/08/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Shingo Araki, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #20 (unknown)

12/08/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Eiji Itô

ep. #21 (unknown)

19/08/1974
Technical director: Kazuya Miyazaki, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Satoshi Jingû, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #22 (unknown)

26/08/1974
Technical director: Hisashi Sakaguchi, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Hideo Chiba

ep. #23 (unknown)

02/09/1974
Technical director: Kazukiyo Shigeno, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Hideo Chiba

ep. #24 (unknown)

09/09/1974
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Hideo Chiba

ep. #25 (unknown)

16/09/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Eiji Itô

ep. #26 (unknown)

23/09/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #27 (unknown)

30/09/1974
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #28 (unknown)

07/10/1974
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Hideo Chiba

ep. #29 (unknown)

14/10/1974
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Hideo Chiba

ep. #30 (unknown)

21/10/1974
Technical director: Kazukiyo Shigeno, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Eiji Itô

ep. #31 (unknown)

28/10/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #32 (unknown)

04/11/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #33 (unknown)

11/11/1974
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Eiji Itô

ep. #34 (unknown)

18/11/1974
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Eiji Uemura, Art director: Hideo Chiba

ep. #35 (unknown)

25/11/1974
Technical director: Hisashi Sakaguchi, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Hideo Chiba

ep. #36 (unknown)

02/12/1974
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Takao Hanata, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #37 (unknown)

09/12/1974
Technical director: Kazukiyo Shigeno, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Shinya Takahashi, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #38 (unknown)

16/12/1974
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Shingo Araki, Art director: Eiji Itô

ep. #39 (unknown)

23/12/1974
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #40 (unknown)

06/01/1975
Technical director: Yûji Endô, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takashi Abe, Art director: Eiji Itô

ep. #41 (unknown)

13/01/1975
Technical director: Hisashi Sakaguchi, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Hisashi Sakaguchi, Art director: Hideo Chiba

ep. #42 (unknown)

20/01/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Takao Hanata, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #43 (unknown)

27/01/1975
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #44 (unknown)

03/02/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #45 (unknown)

10/02/1975
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Eiji Itô

ep. #46 (unknown)

17/02/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #47 (unknown)

24/02/1975
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #48 (unknown)

03/03/1975
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #49 (unknown)

10/03/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #50 (unknown)

17/03/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Eiji Itô

ep. #51 (unknown)

24/03/1975
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #52 (unknown)

31/03/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #53 (unknown)

07/04/1975
Technical director: Kazukiyo Shigeno, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Hideki Mori, Art director: Fumihiro Uchigawa

ep. #54 (unknown)

14/04/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Eiji Itô

ep. #55 (unknown)

21/04/1975
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #56 (unknown)

28/04/1975
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Satoshi Jingû, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #57 (unknown)

05/05/1975
Technical director: Hiromi Yamamoto, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takashi Abe, Art director: Eiji Itô

ep. #58 (unknown)

12/05/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Eiji Itô

ep. #17 (rebroadcast) (unknown)

19/05/1975
Technical director: Nobuo Ônuki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Hideo Chiba

ep. #59 (unknown)

26/05/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #60 (unknown)

02/06/1975
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Satoshi Jingû, Art director: Hideo Chiba

ep. #38 (rebroadcast) (unknown)

09/06/1975
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Shingo Araki, Art director: Eiji Itô

ep. #61 (unknown)

16/06/1975
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #62 (unknown)

23/06/1975
Technical director: Yûji Endô, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Hideki Mori, Art director: Eiji Itô

ep. #27 (rebroadcast) (unknown)

30/06/1975
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #63 (unknown)

07/07/1975
Technical director: Nobutaka Nishizawa, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Shingo Araki, Art director: Eiji Itô

ep. #64 (unknown)

14/07/1975
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Satoshi Jingû, Art director: Hideo Chiba

ep. #65 (unknown)

21/07/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #25 (rebroadcast) (unknown)

28/07/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Eiji Itô

ep. #66 (unknown)

04/08/1975
Technical director: Hiromi Yamamoto, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Eiji Itô

ep. #32 (rebroadcast) (unknown)

11/08/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Masaki Tsuji, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #67 (unknown)

18/08/1975
Technical director: Yoshikata Nitta, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Yutaka Tanizawa, Art director: Shigeyoshi Endô

ep. #68 (unknown)

25/08/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Eiji Itô

ep. #3 (rebroadcast) (unknown)

01/09/1975
Technical director: Hiroshi Shitara, Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Animation director: Teruo Kogure, Art director: Isamu Tsuchida

ep. #69 (unknown)

08/09/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Fumihito Imamura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Hideo Chiba

ep. #70 (unknown)

15/09/1975
Technical director: Nobutaka Nishizawa, Scenario: Seiji Matsuoka, Animation director: Takashi Abe, Art director: Eiji Itô

ep. #71 (unknown)

22/09/1975
Technical director: Minoru Okazaki, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Takao Hanata, Art director: Eiji Itô

ep. #72 (unknown)

29/09/1975
Technical director: Yûgo Serikawa, Scenario: Hiroyasu Yamaura, Animation director: Shingo Araki, Art director: Eiji Itô

Top page
© 2023 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.