Moomin

Moomin
© Tove Jansson·Tokyo Movie·Mushi Prod./Fuji TV
Anime TV series
05/10/1969~27/12/1970 (Sun) Broadcast time: 19:30~20:00
65 episodes / Color

TV channel: Fuji TV

Details

Original author: Tove Jansson
Production: Tokyo Movie, Mushi Prod.

Staff

Planning: Zuiyô Enterprise (ep. 1~26)
Producer, key animator: A Prod. (ep. 1~26)
Producer: Masami Iwasaki (ep. 27~65)
Scenario: Tadaaki Yamazaki, Hisashi Inoue, Yoshiaki Yoshida, Junji Tashiro, Keisuke Fujikawa, Hideko Yoshida, Shun'ichi Yukimuro (...) (ep. 1~26), Keisuke Fujikawa, Shun'ichi Yukimuro, Yoshiaki Yoshida, Ariyoshi Katô, Junji Tashiro, Kahei Nô (ep. 27~65)
Chief director: Rin Tarô (ep. 1~26)
Technical director: Masaaki Ôsumi (...) (ep. 1~26), Moribi Nomura, Masayuki Hayashi, Seiji Okuda, Kuruma Hino, Isao Yamamoto, Noboru Ishiguro, Satoshi Dezaki (ep. 27~65)
Story-board: Yoshiyuki Tomino, Makura Saki, Sôji Yoshikawa (...) (ep. 1~26)
Animation director: Yasuo Ôtsuka, Tsutomu Shibayama, Osamu Kobayashi (ep. 1~26), Hiromitsu Morita, Toyoo Ashida (...) (ep. 27~65)
Art director: Hideo Chiba (ep. 1~26), Katsumi Bandô (ep. 27~65)
Camera director: Tatsumasa Shimizu (ep. 27~65)
Editing: Kazuo Inoue (...) (ep. 27~65)
Music: Seiichirô Uno
Sound effects director: Atsumi Tashiro

Cast


Episodes

View the complete list of the 65 episodes

ep. #1

ep. #2

ep. #3

ep. #4

ep. #5

ep. #6

ep. #7

ep. #8

ep. #9

ep. #10

ep. #11

ep. #12

ep. #13

ep. #14

ep. #15

ep. #16

ep. #17

ep. #18

ep. #19

ep. #20

ep. #21

ep. #22

ep. #23

ep. #24

ep. #25

ep. #26

View the complete list of the 65 episodes

Related anime


Other anime

Previous show:

Dororo
 

Competitor show:


none
 

Next show:

Andersen Monogatari


Top page
© 2024 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.