Hyokkori Hyôtan-jima


© Hisashi Inoue·Yasuhisa Yamamoto·Tôei Dôga
Film animé
21/07/1967 (Ven.)
61 mn / Eastman Color / Tôei Scope / 6 bobines - 1,662m

Distributeur : Tôei

Détails

Auteur original, idée originale : Hisashi Inoue, Yasuhisa Yamamoto
Producteur : Tôei Dôga

Membres du staff

Producteur : Hiroshi Ôkawa
Plannification : Masajirô Seki, Ikuya Urata, Yoshifumi Hatano
Direction technique : Taiji Yabushita
Directeur technique assistant : Tokiji Kaburagi
Scénario : Hisashi Inoue, Morihisa Yamamoto
Photographie : Sanki Hirao
Musique : Seiichirô Uno
Direction artistique : Hideo Chiba
Ingénieur du son : Yukio Ishii
Effets sonores : Noriyoshi Ôhira
Montage : Yutaka Chikura
Direction de l'animation : Masatake Kida
Animateur clé : Teruo Hosoda, Makoto Kokubo, Masabumi Hayashi, Takeo Shinagawa, Tetsuhiro Wakabayashi, Kin'ichirô Suzuki
Intervalliste : Hidemi Maeda, Yasuo Kobayashi, Tetsuya Sadamoto, Hitoshi Inoue, Hideko Myôchin, Atsuko Nakayama, Sakae Shibayama, Michio Tanji
Désignation des couleurs : Shigeyoshi Endô
Décor : Mitsunari Makino, Toshiaki Yamamoto
Traçage : Kyôko Taniguchi, Sonoe Sakano
Gouachage : Masako Sekiguchi, Kimiyo Kagamiya
Conseiller en traçage et mise couleur : Atsuko Nishimoto, Yutaka Kosada
Xérographie : Hisao Matsumoto
Effets spéciaux : Tokie Hayashi, Yoshiaki Okada
Enregistrement : Miyoko Maeda
Suivi de production : Hiroo Kubota

DoubleursHaut de page
© 2024 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.