Wanwan Chûshingura

Wanwan Chûshingura
© Osamu Tezuka·Tôei Dôga
Film animé
21/12/1963 (Sam.)
81 mn / Eastman Color / Tôei Scope / 7 bobines - 2,232m

Distributeur : Tôei

Détails

Auteur original, idée originale : Osamu Tezuka
Producteur : Tôei Dôga

Membres du staff

Producteur : Hiroshi Ôkawa
Plannification : Shin Yoshida, Gorô Kondaibô, Takashi Iijima
Direction technique : Daisaku Shirokawa
Superviseur : Sanae Yamamoto, Taiji Yabushita
Directeur technique assistant : Hiroshi Ikeda, Hiromi Yamamoto
Scénario : Takashi Iijima, Daisaku Shirokawa
Organisation : Osamu Tezuka
Photographie : Kenji Sugiyama, Jirô Yoshimura
Musique : Urato Watanabe
Direction artistique : Seiichi Toriizuka, Hajime Numai
Ingénieur du son : Takeshi Mori, Yukio Ishii
Effets sonores : Keiji Mori
Montage : Ikuzô Inaba
Direction de l'animation : Akira Daikuhara
Animateur clé : Masao Kumakawa, Yasuji Mori, Daikichirô Kusube, Reiko Okuyama, Masatake Kida, Chikao Fujii, Norio Hikone, Yôichi Otabe
Intervalliste : Tetsuta Ikuno, Noboru Sekikawa, Mineo Kachita, Nobuyuki Fukushima, Kazuko Kobayashi, Satoshi Saitô, Takao Kôzai, Hideki Mori, Michihiro Kanayama
Désignation des couleurs : Mataharu Urata
Décor : Hideo Chiba, Kazuko Katakura, Makoto Yamazaki, Eiji Itô
Traçage : Mitsuko Shindô, Sadako Kariya, Kayoko Yuzawa
Gouachage : Eiko Aoki, Masako Sekiguchi, Michiko Iwata
Finitions spéciales : Takeshi Fujii
Conseiller en traçage et mise couleur : Yutaka Kosada
Designer du titre : Takao Kodama
Enregistrement : Setsuyo Sugawara
Suivi de production : Hisao Ueno

DoubleursHaut de page
© 2023 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.