Kashi no Ki Mokku

Kashi no Ki Mokku
© Tatsunoko Prod.
Anime TV series
04/01/1972~26/12/1972 (Tue) Broadcast time: 19:00~19:30
52 episodes / Color

TV channel: Fuji TV

Details

Original author: Carlo Collodi
Production: Tatsunoko Prod.

Staff

Planning: Tatsuo Yoshida
Producer: Kenji Yoshida, Motoyoshi Maesato
制作担当: Minoru Ôno (Yomikô)
Organization: Jinzô Toriumi
Character designer: Yoshitaka Amano
Scenario: Jinzô Toriumi, Akiyoshi Sakai (...)
Technical director: Ippei Kuri, Motosuke Takahashi, Kunihiko Okazaki (...)
Animation director: Sadao Miyamoto, Masayuki Hayashi
Music: Nobuyoshi Koshibe, Tokyo Kikaku Center
General director: Tarô Haramasa

Cast


Episodes

View the complete list of the 52 episodes

ep. #1

ep. #2

ep. #3

ep. #4

ep. #5

ep. #6

ep. #7

ep. #8

ep. #9

ep. #10

ep. #11

ep. #12

ep. #13

ep. #14

ep. #15

ep. #16

ep. #17

ep. #18

ep. #19

ep. #20

ep. #21

ep. #22

ep. #23

ep. #24

ep. #25

ep. #26

View the complete list of the 52 episodes

Related anime


Other anime

Previous show:

Konchû Monogatari Minashigo Hutch
 

Competitor show:


none
 

Next show:

Kerokko Demetan


Top page
© 2024 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.