Kaitei Toshi no Dekiru made

31 Nengo no Nihon


© Osamu Tezuka Prod./Mushi Prod.
Téléfilm animé
02/02/1969 (Dim.) Horaire de diffusion : 22h30~23h30
1 épisode / Couleur

Chaîne TV : Nippon TV

Détails

Auteur original, idée originale : Osamu Tezuka
Producteur : Mushi Prod.

Membres du staff

Production : Mitsuru Murai (Nippon TV), Tatsuo Ikeuchi (Mushi Prod.)
Direction technique : Hideaki Yamamoto, Yûsaku Sakamoto
Scénario : Tadaaki Yamazaki
Musique : Takeo Yamashita
Photographie : Eiji Yamaura, Akihiko Mori
Character design : Jûji Kimura
Animation : Renzô Kinoshita, Norio Hikone
Direction des décors : Shirô Fujimoto
Décor : Tsuyoshi Matsumoto, Hachirô Tsukima
Traçage : Mitsuyo Kitaoka
Gouachage : Tomiko Takahashi
Effets spéciaux : Fusao Tazaki
Effets sonores : Mitsuru Kashiwabara
Directeur technique assistant : Tatsuo Shibayama
Montage : Masashi Furukawa, Noriyoshi Matsuura
Suivi : Teruhisa Kitaoka, Yoshihiro Nozaki

DoubleursHaut de page
© 2024 animemorial.net, all rights reserved. All characters, trademarks and brands are property of their respective owners.